1. Головна
  2. /
  3. Прозорість

Прозорість

Згідно ЗУ “Про освіту”, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Статут закладу
Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти, які навчаються у закладі
Ліцензований обсяг: 60 осіб

Здобувачів освіти станом на 01.09.2021 н. р.: 172 учні

Мова освітнього процесу
Українська
Наявність вакантних посад
Відсутні
Матеріально-технічне забезпечення закладу
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензованими умовами
Річний звіт про діяльність закладу

Доданок №1:

Доданок №2:

Моніторинг якості освіти за 2020-2021 н.р.
Всього учнів у школі Високий рівень (учні) Високий рівень (%) Достатній рівень (учні) Достатній рівень (%) Середній рівень (учні) Середній рівень (%) Початковий рівень (учні) Початковий рівень (%) Якість знань Середній бал
170 5 3% 48 28% 104 63% 10 6% 31% 7,3 б.
КОШТОРИС на 2021 рік

Структура 2021-2022 навчального року

І семестр з 01.09.21 р. по 24.12.21 р.

ІІ семестр з 10.01.22 р. по 07.06.22 р.

Канікули:

Осінні: з 18 жовтня 2021 р. по 24 жовтня 2021 р. (Наказ по школі про зміни терміну канікул від 12 жовтня 2021 р. №88аг)

Зимові: з 25 грудня 2021 р. по 09 січня 2022 р.

Весняні: з 28 березня 2022 р. по 03 квітня 2022 р.

Літні: з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2022 р.

Накази по школі
04-Р Про переведення учнів 5-8 кл. 2021
93 Про видачу свідоцтв учням 9 класів
211 Про дотримання законодавства щодо запобігання корупції
212 Робоча група по впровадженню НАССР
Про тимчасове припинення освітнього процесу та оголошення канікул з 25.02.22 по 11.03.22
Про початок освітнього процесу у дистанційній формі з 14.03.2022

Людям із порушенням зору