1. Головна
  2. /
  3. Прозорість

Прозорість

Згідно ЗУ “Про освіту”, заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

Статут закладу
Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Територія обслуговування, закріплена за закладом його засновником
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти, які навчаються у закладі
Ліцензований обсяг: 60 осіб

Здобувачів освіти станом на 01.09.2021 н. р.: 172 учні

Мова освітнього процесу
Українська
Наявність вакантних посад
Відсутні
Матеріально-технічне забезпечення закладу
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензованими умовами
ПІБ Посада Категорія, пед. звання Навч. заклад, який закінчив Освітній рівень Спеціальність за дипломом Основний чи сумісник Стаж З якого року працює в цій школі Предмет викладання
1 Жулінська Ганна Миколаївна Директор школи «Спеціаліст першої категорії» Херсонський державний університет,
2007
Магістр Вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Осн. 15 р.
7 м.
2020 Англійська мова
2 Кирпач Олена Василівна Заступник директора з навчально-виховної роботи «Спеціаліст вищої категорії» Херсонський держ. пед. інстит.
1996
Спеціаліст Вчитель української мови та літератури Осн. 30 р. 11 м. 1991 Українська мова та література
3 Дорофєєва Вікторія Віталіївна Вчитель україн
ської мови та літератури
«Спеціаліст вищої категорії» Херсонський держ.пед. інстит.
1985
Спеціаліст Вчитель української мови та літератури Осн. 34 р. 5 м. 1989 Українська мова та література,
музичне мистецтво
4 Голованова Інна Леонардівна Вчитель англійської мови «Спеціаліст вищої категорії», «Старший учитель» Ізмаїль
ський пед. інститут 1974
Спеціаліст Вчитель англійської мови Осн. 41 р. 6 м. 1990 Англійська мова
5 Дробот Юлія Аркадіївна Вчитель україн
ської мови та літератури
«Спеціаліст першої категорії» Херсонський держ.пед. інститут 1998 Спеціаліст Вчитель початкових класів, української мови та літератури Осн. 22 р. 1998 Українська мова та література
6 Недокос Артем Іванович Вчитель фізичної культури «Спеціаліст другої категорії» Херсонський державний університет,
2013
Спеціаліст Учитель технологій, профільного навчання (автосправа) і креслення, Осн. 7 р. 2016 Вчитель, трудового навчання, фізичної культури
7 Холодар Валентина Петрівна Заступник директора з навчально-виховної роботи,
учитель історії
«Спеціаліст першої категорії» Одеський державний університет 1993 Спеціаліст Історик, викладач Історії Осн. 27 р. 1993 Історія,
основи правознавства
8 Пономаренко Інна Василівна Заступник директора з навчально-виховної роботи,
учитель основ здоров’я
«Спеціаліст першої категорії» Херсонський державний пед. інститут
1991
Спеціаліст Вчитель початкових класів Осн. 29 р. 2 м. 2002 Образотворче мистецтво, основи здоров’я,
розв.мовл.
9 Фесенко Людмила Євгеніївна Вчитель математики «Спеціаліст першої категорії» Херсонсь-кий держ.педаг. інститут
1986
Спеціаліст вчитель математики і фізики Осн. 33 р. 2005 Вчитель математики
10 Гунченко Наталія Миколаївна Вчитель фізичної культури «Спеціаліст другої категорії» Одеський державний педаг.
інститут
Спеціаліст Вчитель фізичної культури Осн. 3 р. 4 м. 2018 Вчитель фізичної культури, лікув.фіз.
культ.
11 Тищенко Алла Григоріївна Вчитель географії, біології «Спеціаліст першої категорії» Херсонсь-кий державний університет
2003
Спеціаліст з біології, Магістр з географії Вчитель географії і біології Осн. 16 р. 11 м. 2005 вчитель Географії, біології
12 Голобородько Микола Володимирович Вчитель інформа
тики,
матема
тики
«Спеціаліст другої категорії» Херсон
ський
державний університет
2017 р.
Спеціаліст Вчитель математики, інформатики Осн. 2 р. 9 м. 2018 Вчитель інформа
тики,
матема
тики,
асист.учит.
13 Цилінко Анна Володимирівна Педагог-організатор, соціальний педагог “Спеціаліст” Херсонський державний університет
2019
Спеціаліст Вчитель біології Осн. 3 р. 6 м. 2021 Педагог-організатор, соціальний педагог, керівник гуртка
14 Шаповал Андрій Анатолійович Вчитель трудового навчання «Спеціаліст другої категорії» Херсонський держ..
універс.,
2013
Спеціаліст Технологічна освіта Осн. 7 р. 10 м. 2013 Вчитель трудового навчання, фізики
15 Костенко Тетяна Григоріївна (сум.) Вчитель біології «Спеціаліст вищої категорії», «Вчитель-методист» Херсонський педагог. інститут,
1974
Спеціаліст Вчитель-біології та хімії Сум. 41 р. 1997 Вчитель біології
16 Кириленко Аліна Леонідівна Вчитель інформа
тики,
матема
тики
Молодший спеціаліст Херсонський державний
університет,
2019
Бакалавр Вчитель математики Осн. 1 р. 2 м. 2019 Вчитель марема
тики, інформатики,
асист.учит.
17 Карпенко Олена Йосипівна вчитель трудового навчання «Спеціаліст вищої категорії», «Вчитель-методист» Херсонський державний пед. інст., 1994 Спеціаліст Праця та професійне навчання Осн. 26 р. 7 м. 2010 Вчитель трудового навчання, основ здоров’я
18 Карпенко Олена Анатоліївна Вчитель хімії «Спеціаліст вищої категорії», «Вчитель-методист» Мелітополь
сякий державний педагогічний інститут,
1988 р.
Спеціаліст Вчитель біології і хімії Осн. 28 р. 2013 Вчитель хімії, природ.,
фізики,
основ здоров’я
19 Зілінська Ірина Анатоліївна Вчитель історії, асистент вчителя «Спеціаліст» Херсонсь-кий державний університет,
2018
Магістр Викладач корекційної педагогіки. Вчитель дітей з вадами розумового розвитку Осн. 1 р. 1 м. 2019 Вчитель історії, розв.мовл.,
асистент учителя
20 Матюшина Олександра Леонідівна Керівник гуртка «Спеціаліст» Київський національний університет культури і мистецтв Спеціаліст Хореографія Осн. 6 р. 2014 Керівник гуртка
21 Реданова Цвітана Іванівна Асистент вчителя «Спеціаліст» Херсонсь-кий державний університет,
2018
Магістр Викладач корекційної педагогіки. Вчитель дітей з вадами розумового розвитку Осн. 2 р. 10 м. 2018 Асистент учителя
22 Прямкова Тетяна Сергіївна Практичний психолог «Спеціаліст» Херсонсь-кий державний університет,
2007
Спеціаліст Психологія Осн. 11 р. 11 м. 2011 Практич
ний психолог
корекція розвитку,
асист.учит
Річний звіт про діяльність закладу

Доданок №1:

Доданок №2:

Моніторинг якості освіти за 2020-2021 н.р.
Всього учнів у школі Високий рівень (учні) Високий рівень (%) Достатній рівень (учні) Достатній рівень (%) Середній рівень (учні) Середній рівень (%) Початковий рівень (учні) Початковий рівень (%) Якість знань Середній бал
170 5 3% 48 28% 104 63% 10 6% 31% 7,3 б.
КОШТОРИС на 2021 рік

Структура 2021-2022 навчального року

І семестр з 01.09.21 р. по 24.12.21 р.

ІІ семестр з 10.01.22 р. по 07.06.22 р.

Канікули:

Осінні: з 01 листопада 2021 р. по 07 листопада 2021 р.

Зимові: з 25 грудня 2021 р. по 09 січня 2022 р.

Весняні: з 28 березня 2022 р. по 03 квітня 2022 р.

Літні: з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2022 р.

Накази по школі
04-Р Про переведення учнів 5-8 кл. 2021
93 Про видачу свідоцтв учням 9 класів