1. Головна
  2. /
  3. Програмно-методичне забеспечення функціонування спортивних...

Програмно-методичне забеспечення функціонування спортивних класів

Під час календарно-тематичного планування предмету «Фізична культура» на рік необхідно враховувати, що навчальний модуль «Веслування на байдарках і каное» доцільно проводити в осінній (вересень, жовтень) та весняний (квітень, травень) періоди. Уроки, що проводяться на воді, бажано проводити парою (2 уроки по 45 хвилин поспіль) та ставити у розклад на початку (1 та 2 уроки) або/та наприкінці (5-7 уроки) навчального дня.

Такий спосіб організації вивчення модулю дозволяє: збільшити кількість часу перебування учнів на воді до науково обґрунтованого мінімуму; дотримуватись учням шкільного режиму дня та не спізнюватись на навчальні заняття.

Протягом перших років вивчення модуля «Веслування на байдарках і каное» учні ознайомлюються з основами техніки веслування, коригують свій фізичний розвиток, підвищують рівень функціональної підготовки та мотивації до занять веслуванням на байдарках і каное. Окрім того, школярі вивчають техніку гребка на веслувальному тренажері, у басейні, на суші і на воді, прийоми керування човном і збереження рівноваги; ознайомлюються з правилами охорони праці на воді та експлуатації веслувального інвентаря. Після того, як учні добре засвоять техніку веслування на байдарках і каное на суші, плотику, веслувальних тренажерах вони переходять до засвоєння техніки і тактики веслування на воді.

На подальших етапах вивчення навчального модуля «Веслування на байдарках і каное» учні закріплюють техніку виконання гребка, розвивають та вдосконалюють загальну, спеціальну та техніко-тактичну підготовку. Опановують техніку старту, фінішу, командного веслування та беруть участь у контрольних змаганнях у класі.

Основною формою фізичного виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі є урок. Протягом вивчення модуля «Веслування на байдарках і каное» можуть використовуватись наступні типи уроків:

– навчальні, спрямовані на вивчення та закріплення техніки веслування;

– навчально-тренувальні, зорієнтовані на ознайомлення та вивчення учнями техніки, тактики веслування на байдарках і каное, розширення рухового досвіду, розвиток фізичних якостей;

– тренувальні, спрямовані на закріплення та вдосконалення в учнів техніки, тактики веслування на байдарках і каное; розвиток спеціальних фізичних якостей;

– контрольні, зорієнтовані на моніторинг (вихідний рівень та динаміка зростання) ефективності фізичної, технічної та тактичної підготовки учнів до веслування на байдарках і каное на основі орієнтовних навчальних нормативів.

Вивчення навчального модуля «Веслування на байдарках і каное» пов’язано з ризиком для життя і здоров’я учнів, тому на першому занятті модуля необхідно провести первинний інструктаж учнів з охорони праці під час занять веслуванням на байдарках і каное.

До занять на воді можуть бути допущені учні, які належать лише до основної медичної групи. Учні, які віднесені за станом здоров’я до підготовчої та спеціальної медичних груп, займаються на суші за індивідуальною рекреаційно-оздоровчою програмою.

Перше практичне заняття на воді має починатись зі складання учнями навчального нормативу з плавання. Учні, які змогли самостійно подолати дистанцію більше 40 м, допускаються до занять на воді.

З метою забезпечення для учнів безпечних умов праці учителю необхідно перед кожним заняттям перевірити належний стан спортивного інвентаря (човни, весла та їх комплектуючі) та безпечність зони виходу на воду, а також проінструктувати учнів щодо правил поведінки на воді.

У даних методичних рекомендаціях надано приклад календарного планування у 9 класі, розробленого на основі модуля «Веслування на байдарках і каное» (5-11кл.), та розробки уроків до нього.

Варіативна складова частина навчального плану для учнів спеціалізованих спортивних класів?

З метою підготовки учнів спортивних класів до навчання в умовах профільної освіти, з варіативної частини робочого навчального плану школи виділяються додаткові години на фізичне виховання та основи здоров’я, що становить 5 уроків фізкультури та 2 – основ здоров’я на тиждень у розкладі навчальних занять. Діти, які навчаються у даних класах, щоденно поєднують навчальний та тренувальний процеси: години тренувань вони проводять у другій половині дня на базі спортивної школи. У підсумку виходить, що кожен учень спортивних класів, у середньому, 2-3 години на день займається фізкультурою та спортом.

Крім цього у навчальному плані Херсонської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів №34 Херсонської міської ради відведені години на факультативи та курси за вибором, що забезпечують поглиблене й розширене вивчення профільних предметів: «Здоров’я дитини – здорове харчування» (5-6 кл.), «Пізнавай себе та вдосконалюйся» (8 кл.), «Основи медичних знань» (9 кл.), індивідуальні заняття «Оздоровча хореографія» (5-6 кл.). Вибір курсів за вибором здійснюється учнями з урахуванням їх подальшої професійної освіти, розширення світогляду та можливостей нашого навчального закладу.

Людям із порушенням зору